Judge ruled in favor of Tet parade organizers

This year, the 2013 Tet Parade was organized by a Vietnamese community organization in Little Saigon since the city did not have the fund to host it. The parade organizers apparently were fed up with the “kissing” scenes—perhaps rated PG-13—of some members of the Viet LGBT group that they decided not to let the group march in the parade. Continue reading

Advertisements

Xi Jinping: Butt out!

Well, not exactly his words…but that was what he meant.

During a his recent trip to Russia—first overseas trip as the number one man in Beijing—Xi Jinping warned against “foreign interference” during his speech at the Moscow State Institute of International Relations.

We must respect the right of each country in the world to independently choose its path of development…” Xi said—a warning to the US? Continue reading

February Jobs Report

The numbers provided by government

The government reported that the economy added 236,000 jobs in February, 2013. At the same time, they revised down the numbers for the last 2 months—Jan ’13 and Dec ’12.

Let let us look in the numbers released by the Bureau of Labor Statistics (BLS) to see the real state of employment (click here to access data prepared by the BLS).

(Numbers in thousand—all figures are seasonally adjusted)

                                    Dec                  Jan                   Feb

Civilian labor force:   155,511           155,654           155,524

Employed:                  143,305           143,322           143,492

Unemployed:              12,206             12,332             12,032

Unemployment rate:  7.8%                7.9%                7.7%

Not in Labor Force:    88,839             89,008           89,304

Not in Labor Force—

But want a job:           6,750                6,631               6,821 Continue reading

Khách người Việt Nam bị từ chối phục vụ

Ở Bắc Kinh…

Cách đây không lâu, cộng đồng internet xôn xao với tấm hình một nhà hàng ở Bắc Kinh….

BK-TV-NhaHang-02-400-1

…đại khái là từ chối phục vụ người Nhật (có lẻ vì chính quyền và nhân dân Nhật cương quyết không nhượng bộ Bắc Kinh lấn áp trong vùng biển giữa hai nước), người Phi-luật-Tân (chắc cũng có lẻ vì chính quyền và nhân dân Phi cương quyết không kém dân Nhật), và ngưởi Việt Nam—chắc chắn là vì dân Việt chưa bao giờ (và sẽ không bao giờ) đồng lòng bán đất, bán biển cho Bắc Kinh.

Kỳ thị dân tộc vì họ không tuân theo đường lối “ỷ lớn hiếp bé” (bully) của chính quyền Bắc Kinh chỉ làm trò cười cho thiên hạ khắp thế giới. Cười xong, thì thiên hạ lại thấy rỏ biểu sự thiếu văn hóa của số người quá khích hiện nay ở TQ—dù rằng đây có thể chỉ là một chiêu câu khách của một cửa tiệm bé nhỏ.

Continue reading