China protests Japan’s flag flying high in Senkaku

A taste of her own medicine

Japanese Flag in Senkaku (Photo: Reuters)

Japanese Flag in Senkaku (Photo: Reuters)

Chinese flags and banners in hands, some 2000 people took to the streets in the city of Shenzhen. They flipped over and smashed Japanese-model cars. They attacked Japanese businesses. They burned Japanese flags. All of these were in protest of Japanese activists landing and waving Japan’s flag in the rocky islands, known as Senkaku. Continue reading

Advertisements

Dân TQ biểu tình chống Nhật cắm cờ trên đảo Senkaku

Cờ bay, cờ bay oai hùng trên hòn đảo yêu thương

Japanese Flag in Senkaku (Photo: Reuters)

Japanese Flag in Senkaku (Photo: Reuters)

10 người Nhật đổ bộ lên đảo Senkaku và cắm lá cờ Nhật. Lá cờ tung bay oai hùng trong làn gió biển như một lời khẳng định chủ quyền của Nhật trên hải đảo này—và cũng là lời nhắn nhủ với Bắc Kinh đừng xớ vào! Continue reading