Đạo luật Ước Mơ (Dream Act) hay Hành động Tuyệt vọng (Desperate Act) của Obama?

1)     March 29, 2011—bàn luận về Đạo luật Ước Mơ

Tạm dịch từ bài ở http://latino.foxnews.com/latino/politics/2011/03/29/obama-says-order-halt-deportations/

Obama trả lời bằng cách dẫn chứng sự ủng hỗ cho Đạo Luật Ước Mơ (Dream Act) của ông, mà sẽ mở ra một lộ trình hướng tới hợp pháp hoá cho học sinh không có giấy tờ hợp lệ—những người tham gia quân đội hoặc học ít nhất hai năm đại học.

Sau khi nhắc rằng Đạo Luật Ước Mơ (Dream Act) đã bị từ bác một lần nữa bởi Thượng viện vào cuối tháng mười hai, xướng ngôn viên đài Univision Jorge Ramos hỏi Tổng thống Obama nếu ông sẽ có thể ký một sắc lệnh hành pháp (executive order) để ngăn chặn việc trục xuất những học sinh lớn lên ở Hoa Kỳ nhưng cha mẹ là di dân bất hợp pháp.

“Đối với khái niệm rằng tôi có thể đình chỉ trục xuất thông qua một sắc lệnh hành pháp (executive order), đó không phải là cách.” TT Obama tuyên bố.

“Có đầy đủ luật lệ của Quốc hội rất rõ ràng về làm thế nào chúng ta có để thực thi chính sách nhập cư của quốc gia, nếu tôi chỉ đơn giản ban hành một sắc lệnh hành pháp (executive order) không màng đến nhiệm vụ của Quốc hội, thì sẽ không phù hợp với tôi trong vai trò của một Tổng thống.” Obama nói.

2)     06/15/2012—hành động giữa giờ tuyệt vọng để kiếm phiếu từ cộng đồng Latino

Ngày 06/15/2012, với sự phán xét trên của chính bản thân ông, TT Obama đã phi phạm luật pháp của Hoa Kỳ… và đã ký một sắc lệnh hành pháp.

Tạm dịch theo một bài viết từ New York Times:

Chính quyền Obama cho biết sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 800.000 người nhập cư, những người đã và đang sống trong nỗi sợ hãi bị trục xuất. Chính quyền đã không màng đến Quốc hội khi ban hành sắc lệnh này để đạt được một phần các mục tiêu của “DREAM Act,” một đạo luật mà có thể cung cấp một lối đi dẫn tới quốc tịch cho người nhập cư bất hợp pháp trẻ đã đi học đại học hoặc phục vụ trong quân đội.

Theo kế hoạch của chính quyền, người nhập cư bất hợp pháp để tránh bị trục xuất khi có thể chứng minh họ đã được đưa đến Hoa Kỳ trước khi họ 16 tuổi và hiện đang dưới 30 tuổi, đã ở trong nước ít nhất năm năm liên tục, không có tiền án hình sự , tốt nghiệp từ một trường trung học Mỹ, hoặc thi đậu được bằng GED hay đã phục vụ trong quân đội. Họ cũng có thể xin một giấy phép lao động hiệu lực cho hai năm không có giới hạn bao nhiêu gia hạn.

3)     Sức mạnh của lá phiếu Latino  

Khi TT Obama quyết định sẽ không thi hành trục xuất một nhóm người nhập cư bất hợp pháp—bất kể Quốc Hội và Hiến Pháp của Hoa Kỳ—một cách gián tiếp ông đã cho thấy sự quan trọng của lá phiếu từ cộng đồng Latino, những lá phiếu hợp pháp cũng như bất hợp pháp.

Ba tiểu bang mà Obama đang nhắm vào với nước cờ này là: Arizona, Florida, New Mexico. Nhưng ngược lại, nó cũng có thể ảnh hưởng xấu cho Obama trong những tiểu bang khác như: Ohio, Missouri, Michigan, và Virginia—nếu những người da trắng tức giận với sự ngang nhiên bỏ qua Quốc Hội và Hiến Pháp của ông khi ban hành chính sách này.

Ch3 Nguyen

Obama Praying for Votes!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s