bác Mao, bác Hồ, bác Ô(bama) giống nhau chổ nào

Trong một buổi gây quỹ, Michelle Obama nói:

Ý của Cô là, Cô không thể kể hết biết bao nhiêu ông bà nội, ông bà ngoại đã nói với Cô rằng đáng lẻ họ đã không bầu cho Barack Obama đến khi thằng cháu trai, thằng chắt trai của họ nói chuyện với họ và cho họ biết chúng muốn gì cho tương lai đất nước này.

Con có thể đi cổ động với ba mẹ con. Con có thể đi gõ cửa từng nhà. Cô có một bé gái mang một lá đơn tới cho Cô—em ấy đã bắt đầu rồi đấy. Con có thể thuyết phục những người không đúng. Đôi khi chúng ta không nghe lời bản thân ta, nhưng lại nghe trẻ con.

Bổng nhiên tôi chợt thấy bác Mao, bác Hồ và bây giờ nhóm của bác Ô(bama) lại có điểm giống nhau. Mao và Hồ chẳng phải đã từng tẩy não thiếu nhi sao? Các em đội quàng khăn đỏ chẳng phải đã từng bị tẩy não rằng đảng, bác và cách mạng là vĩ đại và vinh quang sao?

Bác Obama bây giờ cũng thế. Bác muốn các em thiếu nhi phải nhớ rằng bác vĩ đại dường nào. Bác muốn các em cổ động cha mẹ dồn phiếu cho bác. Bác muốn các em xuống đường, gỏ cửa hàng xóm, cổ động bà con láng giềng dồn phiếu cho bác.

Ôi cái ý nghĩ rằng thiếu nhi biết hơn người lớn ai sẽ là người nên lãnh đạo đất nước sao nghe có vẻ “cuồng” quá—trong gia đình Obama thì việc này có lẻ đúng. Không khéo thì Obama và những người “cuồng” cánh dân chủ lại muốn con nít trên 10 tuổi được đi bầu.

May quá là buổi gây quỹ trên xẩy ra tại Công Viên Golden Gate ở San Francisco. Nếu bà ta mà tới trường con tôi để tuyên truyền, chắc chắn tôi sẽ cho mấy đứa con ở nhà chơi hôm ấy—trong mấy niên học qua, chúng đã chẳng mất buổi học nào.

Ch3 Nguyen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s