tháng tư, hoa kỳ, trung quốc, việt nam và biển đông

1)

tháng tư năm nay, cũng như tháng tư mọi năm, các đài phát thanh tiếng việt nơi tôi ở đều có các chương trình tưởng nhớ ngày 30 tháng tư—những câu chuyện buồn của chiến tranh, những hy sinh cao cả của người lính, những mất mát trong chiến tranh cũng như trên biển đông… làm sao kể xiết. tôi hiểu và tôi thấm ba chữ “tháng tư buồn” mà những người lưu vong chúng tôi thường gọi tháng tư. Continue reading

Advertisements

Political Game: Student Loan Interest Rate

1)

In today’s weak job market, about 50% of college graduates are unemployed or underemployed. Young graduates have often taken lower-wage jobs to get by while searching for opportunities that are more lined up with their degrees. Based on Labor Department reports, about 1.5 million53.6%—of people under the age of 25 with a bachelor degree were either unemployed or underemployed in 2011. Continue reading

Electoral Vote Math: How Mitt Romney Can Get 270

(updated on 05/09 after North Carolina passed an amendment to ban gay marriage—this triggered/forced Obama to support gay marriage)

With the battle for the White House this election year, 2012, is now (as official as it can be) between Obama and Romney, both sides will begin their electoral strategy—although they may not admit it.

In the US, we elect our President using an indirection election – each state has a number of electors and the state’s popular votes determine which candidate the electors from that state will cast their ballots for. There are 48 states that have a winner-takes-all rule for Electoral College. In these states, the candidate who receives the majority of the popular vote will get all of the state’s electoral votes. The other 2 states, Nebraska and Maine, don’t use the winner-takes-all rule. They use a proportional allocation of votes based on popular votes at the Congressional district level.

Due to the latest census results in 2010, the number of electoral votes for some states may have changed. For example, the states that John McCain – Sarah Palin won in 2008 gave them a total of 173 electoral votes. If we assume that Romney will be able to carry these same states, he will get a total of 180 votes: Continue reading

Châu Á-Thái Bình Dương: Biển Đông đang dậy sóng?

1) Ấn Độ, Hoa Kỳ nói chuyện về vấn đề Trung Quốc và Châu Á-Thái Bình Dương:

Vào ngày 17/4/2012, Ấn Độ và Hoa Kỳ lại bàn thảo về tranh chấp khai thác dầu trên Biển Đông giữa Trung Quốc, Việt Nam, Phi-luật-Tân và các nước trong vùng, kể cả Ấn Độ. Continue reading

ObamaCare và RomneyCare: giống nhưng lại khác

Romney vs Obama (Photo by: AP)

Dư luận lại một lần nữa xôn xao về đạo luật y tế ObamaCare, người chống bàn cũng nhiều, kẻ thuận cãi cũng không ít, từ khi đạo luật này bị kiện ra Tòa Án Tối Cao và đang chờ bị xử có hợp hiến hay không. Và có thể nói nếu ObamaCare bị “vô hữu hóa” (invalidated), thì tổng thống Obama sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử năm nay—với nền kinh tế còn bấp bênh, mức thất nghiệp còn cao, thì ObamaCare là thành đạt duy nhất trong nước của Obama, nếu mất đi nó thì Obama còn gì? Continue reading

Những cuộc tranh luận quan trọng và cần thiết sắp tới giữa Tổng Thống Obama và Thống Đốc Romney

Romney vs Obama (Photo by: AP)

Với sự rút lui của Rick Santorum, thống đốc Mitt Romney như nắm chắc vai trò ứng cử viên tổng thống năm 2012 của đảng Cộng Hòa. Vì thế, Tổng Thống Obama đã bắt đầu tấn công vào thống đốc Mitt Romney. Continue reading

bác Mao, bác Hồ, bác Ô(bama) giống nhau chổ nào

Trong một buổi gây quỹ, Michelle Obama nói:

Ý của Cô là, Cô không thể kể hết biết bao nhiêu ông bà nội, ông bà ngoại đã nói với Cô rằng đáng lẻ họ đã không bầu cho Barack Obama đến khi thằng cháu trai, thằng chắt trai của họ nói chuyện với họ và cho họ biết chúng muốn gì cho tương lai đất nước này. Continue reading

uncle Mao, uncle Ho, uncle O(bama) and their propaganda

At a recent fund raising event, Michelle Obama told the kids:

I mean, I can’t tell you in the last election how many grandparents I ran into who said, I wasn’t going to vote for Barack Obama until my grandson talked to me, until my great-grandson talked to me, and talked about the future he wanted for this country. Continue reading

Why can’t Rick Santorum hear the Lady?

(Photo Source: MS office)

(Photo Source: MS office)

The Lady has sung. The opera is over.

And yet, Santorum and Gingrich still talk up scenarios in which they could prevent Romney from getting 1144 in order to take the GOP race to Tampa and either of the two can steal the nomination in an open/brokered convention.

Santorum has indicated that he would not quit until after May primaries in Texas, Kentucky, Arkansas, North Carolina and Indiana where he is assuming he could win. Continue reading

Đạo luật Y tế ObamaCare có thể sẽ bị Tòa Án Tối Cao phán là không hợp hiến

1)

Trong tuần qua, 3/26-3/28, Tòa Án Tối Cao đã nghe lập luận từ hai bên, một bên đại diện cho 27 tiểu bang và một số doanh thương, và bên kia là đại diện cho chính quyền Obama, để phán xét xem đạo luật y tế The Patient Protection and Affordable Care Act (nôm na được gọi là ObamaCare) có phù hợp theo hiến pháp Hoa Kỳ hay không khi mà điểm then chốt của đạo luật này là chính quyền liên bang có thể buộc mọi người phải mua bảo hiểm y tế (individual mandate). Continue reading