Người hát nhạc buồn mùi mẫn—Barack Obama

-Tổng thống Carter không làm được gì nhiều khi đương nhiệm, nhưng ông lại có thể xây nhà cho nhiều dân nghèo sau khi từ giã Hoa Thịnh Đốn.

-Tổng thống Reagan có thể mang lại một nền kinh tế thịnh vượng cho nước Mỹ sau 4 năm ảm đạm của chính quyền Carter và đặc biệt là chiến thắng cuộc chiến tranh lạnh với Liên Xô và Trung Cộng. Continue reading

Advertisements

Obama sings the blues

-President Carter could not do much in office, but he could build houses for the poor afterward.

-President Reagan could lead this country back to economic prosperity—after 4 years of Carter administration—and delivered a win of the Cold War. Continue reading

Giảm thuế kiểu Obama—cần hay không?

Đa số các Tổng thống khi quyết định giảm thuếcho dân, thì thường hay giảm thuế thu nhập cá nhân. Tổng thống Obama thì không. Continue reading

Advertisements

Xi Jinping: The vast Pacific Ocean has ample space for China and the United States

Vice President Xi Jinping of China visited the United States in Feb 2012. In advance of his visit, the Chinese government invited The Washington Post to submit written questions to the vice president. Following is his written answer regarding the Asia-Pacific region: Continue reading

Advertisements

Obama’s 2% payroll tax cut

Most presidents when decided to cut taxes would cut regular income taxes. Not President Obama. Continue reading

Advertisements

Tập Cận Bình: Thái Bình Dương bao la đủ cho cả hai Trung Quốc và Hoa Kỳ

Tạm dịch lời trả lời báo Washington Post của ông Tập Cận Bình về vùng Châu Á Thái Bình Dương nhân chuyến công du Hoa Kỳ tháng 2 năm 2012: Continue reading

Advertisements

Miramonte Elementary, Los Angeles USD and California Teachers Union

A summary of the case of Mark Berndt, the monster who abused elementary students at Miramonte Elementary School: Continue reading

Advertisements

Thuế đánh hai lần: mức thuế thật của tỷ phú Warren Buffett và đại gia Mitt Romney

Theo những con số trên mạng www.huffingtonpost.com, thì năm 2010 nhà tỷ phú Warren Buffet kiếm được gần 63 triệu, và khoảng thu nhập phải chịu thuế là cở 40 triệu. Continue reading

Advertisements

Double Taxation, Warren Buffett and Mitt Romney’s tax rates

According to information taken from www.huffingtonpost.com, it was reported that Buffet made about $63 million and his taxable income was about $40 million in 2010—all 2 figures rounded up to million.
Continue reading

Advertisements