Người hát nhạc buồn mùi mẫn—Barack Obama

-Tổng thống Carter không làm được gì nhiều khi đương nhiệm, nhưng ông lại có thể xây nhà cho nhiều dân nghèo sau khi từ giã Hoa Thịnh Đốn.

-Tổng thống Reagan có thể mang lại một nền kinh tế thịnh vượng cho nước Mỹ sau 4 năm ảm đạm của chính quyền Carter và đặc biệt là chiến thắng cuộc chiến tranh lạnh với Liên Xô và Trung Cộng. Continue reading

Advertisements

Thuế đánh hai lần: mức thuế thật của tỷ phú Warren Buffett và đại gia Mitt Romney

Theo những con số trên mạng www.huffingtonpost.com, thì năm 2010 nhà tỷ phú Warren Buffet kiếm được gần 63 triệu, và khoảng thu nhập phải chịu thuế là cở 40 triệu. Continue reading