Mức thuế ở nước Mỹ có công bằng không?

Thuế sẽ tiếp tục là một đề tài tranh luận nóng bỏng giữa hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ trong mùa bầu cử năm nay. Continue reading

Advertisements

VietNam Photos

 

–somewhere on the Mekong River (2010) / đâu đó trên sông Cửu Long…

Somewhere on the Mekong River

  Continue reading

By Nguyen Posted in Photo